Joniškio rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Tarybos posėdis 2019-04-30   [2019-04-30]Darbotvarkė   Išsamiau


1. Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo ir darbo užmokesčio nustatymo   Išsamiau


Biuletenio pavyzdys   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 19
Balčiūnas Mindaugas, Damalakas Gintaras, Giržadas Petras, Karūžna Romas, Mačiulis Kęstutis, Miknevičienė Lina, Misiūnienė Rimantė, Petraitienė Vidutė, Rudienė Edita, Urmonas Marcijonas, Aleknavičienė Vaida, Rudnickas Aivaras, Tautvaišas Kęstutis, Gailius Vitalijus, Zubauskienė Jurita , Pališkevičius Artūras , Vaičiulis Edmundas , Žilevičienė Dalia , Bartašienė Vilija,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


Protokolas Nr. 2   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 18
Balčiūnas Mindaugas, Damalakas Gintaras, Giržadas Petras, Karūžna Romas, Mačiulis Kęstutis, Miknevičienė Lina, Misiūnienė Rimantė, Petraitienė Vidutė, Rudienė Edita, Urmonas Marcijonas, Aleknavičienė Vaida, Tautvaišas Kęstutis, Gailius Vitalijus, Zubauskienė Jurita , Pališkevičius Artūras , Vaičiulis Edmundas , Žilevičienė Dalia , Bartašienė Vilija,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


Balsų skaičiavimo komisija   Išsamiau


2. Dėl Joniškio rajono savivaldybės mero Vitalijaus Gailiaus darbo užmokesčio nustatymo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 18
Balčiūnas Mindaugas, Damalakas Gintaras, Giržadas Petras, Karūžna Romas, Mačiulis Kęstutis, Miknevičienė Lina, Misiūnienė Rimantė, Petraitienė Vidutė, Rudienė Edita, Urmonas Marcijonas, Aleknavičienė Vaida, Rudnickas Aivaras, Tautvaišas Kęstutis, Zubauskienė Jurita , Pališkevičius Artūras , Vaičiulis Edmundas , Žilevičienė Dalia , Bartašienė Vilija,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


3. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 12 d. sprendimo Nr. T-203 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 19
Balčiūnas Mindaugas, Damalakas Gintaras, Giržadas Petras, Karūžna Romas, Mačiulis Kęstutis, Miknevičienė Lina, Misiūnienė Rimantė, Petraitienė Vidutė, Rudienė Edita, Urmonas Marcijonas, Aleknavičienė Vaida, Rudnickas Aivaras, Tautvaišas Kęstutis, Gailius Vitalijus, Zubauskienė Jurita , Pališkevičius Artūras , Vaičiulis Edmundas , Žilevičienė Dalia , Bartašienė Vilija,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


4. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėties patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 19
Balčiūnas Mindaugas, Damalakas Gintaras, Giržadas Petras, Karūžna Romas, Mačiulis Kęstutis, Miknevičienė Lina, Misiūnienė Rimantė, Petraitienė Vidutė, Rudienė Edita, Urmonas Marcijonas, Aleknavičienė Vaida, Rudnickas Aivaras, Tautvaišas Kęstutis, Gailius Vitalijus, Zubauskienė Jurita , Pališkevičius Artūras , Vaičiulis Edmundas , Žilevičienė Dalia , Bartašienė Vilija,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5. Dėl atstovo delegavimo į Šiaulių regiono plėtros tarybą   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 19
Balčiūnas Mindaugas, Damalakas Gintaras, Giržadas Petras, Karūžna Romas, Mačiulis Kęstutis, Miknevičienė Lina, Misiūnienė Rimantė, Petraitienė Vidutė, Rudienė Edita, Urmonas Marcijonas, Aleknavičienė Vaida, Rudnickas Aivaras, Tautvaišas Kęstutis, Gailius Vitalijus, Zubauskienė Jurita , Pališkevičius Artūras , Vaičiulis Edmundas , Žilevičienė Dalia , Bartašienė Vilija,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


6. Dėl atstovų į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavimus   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 19
Balčiūnas Mindaugas, Damalakas Gintaras, Giržadas Petras, Karūžna Romas, Mačiulis Kęstutis, Miknevičienė Lina, Misiūnienė Rimantė, Petraitienė Vidutė, Rudienė Edita, Urmonas Marcijonas, Aleknavičienė Vaida, Rudnickas Aivaras, Tautvaišas Kęstutis, Gailius Vitalijus, Zubauskienė Jurita , Pališkevičius Artūras , Vaičiulis Edmundas , Žilevičienė Dalia , Bartašienė Vilija,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7. Dėl atstovo delegavimo į Šiaulių teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 15
Balčiūnas Mindaugas, Giržadas Petras, Karūžna Romas, Miknevičienė Lina, Petraitienė Vidutė, Rudienė Edita, Urmonas Marcijonas, Aleknavičienė Vaida, Rudnickas Aivaras, Tautvaišas Kęstutis, Gailius Vitalijus, Zubauskienė Jurita , Pališkevičius Artūras , Žilevičienė Dalia , Bartašienė Vilija,
Susilaikė: 4
Damalakas Gintaras, Mačiulis Kęstutis, Misiūnienė Rimantė, Vaičiulis Edmundas ,
Prieš: 0


8. Dėl kandidato delegavimo į Šiaulių teritorinės ligonių kasos taikinimo komisijos rinkimus   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 19
Balčiūnas Mindaugas, Damalakas Gintaras, Giržadas Petras, Karūžna Romas, Mačiulis Kęstutis, Miknevičienė Lina, Misiūnienė Rimantė, Petraitienė Vidutė, Rudienė Edita, Urmonas Marcijonas, Aleknavičienė Vaida, Rudnickas Aivaras, Tautvaišas Kęstutis, Gailius Vitalijus, Zubauskienė Jurita , Pališkevičius Artūras , Vaičiulis Edmundas , Žilevičienė Dalia , Bartašienė Vilija,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


9. Dėl mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 19
Balčiūnas Mindaugas, Damalakas Gintaras, Giržadas Petras, Karūžna Romas, Mačiulis Kęstutis, Miknevičienė Lina, Misiūnienė Rimantė, Petraitienė Vidutė, Rudienė Edita, Urmonas Marcijonas, Aleknavičienė Vaida, Rudnickas Aivaras, Tautvaišas Kęstutis, Gailius Vitalijus, Zubauskienė Jurita , Pališkevičius Artūras , Vaičiulis Edmundas , Žilevičienė Dalia , Bartašienė Vilija,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


10. Dėl atstovų dalyvauti Joniškio miesto vietos veiklos grupės veikloje delegavimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 19
Balčiūnas Mindaugas, Damalakas Gintaras, Giržadas Petras, Karūžna Romas, Mačiulis Kęstutis, Miknevičienė Lina, Misiūnienė Rimantė, Petraitienė Vidutė, Rudienė Edita, Urmonas Marcijonas, Aleknavičienė Vaida, Rudnickas Aivaras, Tautvaišas Kęstutis, Gailius Vitalijus, Zubauskienė Jurita , Pališkevičius Artūras , Vaičiulis Edmundas , Žilevičienė Dalia , Bartašienė Vilija,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


11. Dėl prašymo perduoti valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypus valdyti patikėjimo teise Joniškio rajono savivaldybei   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 19
Balčiūnas Mindaugas, Damalakas Gintaras, Giržadas Petras, Karūžna Romas, Mačiulis Kęstutis, Miknevičienė Lina, Misiūnienė Rimantė, Petraitienė Vidutė, Rudienė Edita, Urmonas Marcijonas, Aleknavičienė Vaida, Rudnickas Aivaras, Tautvaišas Kęstutis, Gailius Vitalijus, Zubauskienė Jurita , Pališkevičius Artūras , Vaičiulis Edmundas , Žilevičienė Dalia , Bartašienė Vilija,
Susilaikė: 0
Prieš: 0