Joniškio rajono
savivaldybė


1 dalis

Paieška

Posėdžių archyvas


Tarybos posėdis 2023-06-29   [2023-06-29]1. Dėl Joniškio rajono savivaldybės kontrolierės Almos Žukauskytės skyrimo į pareigas antrai kadencijai be konkurso   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 17
Balčiūnas Mindaugas, Čepulis Gediminas, Giržadas Petras, Miknevičienė Lina, Misiūnienė Rimantė, Petraitienė Vidutė, Rudienė Edita, Urmonas Marcijonas, Valuckienė Nijolė, Pakatilius Vytautas, Tautvaišas Kęstutis, Zubauskienė Jurita , Vaičiulis Edmundas , Bartašienė Vilija, Adomaitis Vilius, Jurgelienė Juventa, Rudis Manfredas,
Susilaikė: 0
Prieš: 2
Mačiulis Kęstutis, Karnišauskas Antanas,


Tarpinis balsavimas dėl savivaldybės kontrolierės A. Žukauskytės skyrimo į pareigas be konkurso   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Nepriimtas
Už: 5
Mačiulis Kęstutis, Misiūnienė Rimantė, Valuckienė Nijolė, Vaičiulis Edmundas , Karnišauskas Antanas,
Susilaikė: 4
Balčiūnas Mindaugas, Petraitienė Vidutė, Zubauskienė Jurita , Bartašienė Vilija,
Prieš: 10
Čepulis Gediminas, Giržadas Petras, Miknevičienė Lina, Rudienė Edita, Urmonas Marcijonas, Pakatilius Vytautas, Tautvaišas Kęstutis, Adomaitis Vilius, Jurgelienė Juventa, Rudis Manfredas,


Tarpinis balsavimas dėl savivaldybės kontrolierės A. Žukauskytės neskyrimo į pareigas be konkurso   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 13
Balčiūnas Mindaugas, Čepulis Gediminas, Giržadas Petras, Miknevičienė Lina, Petraitienė Vidutė, Rudienė Edita, Urmonas Marcijonas, Pakatilius Vytautas, Tautvaišas Kęstutis, Zubauskienė Jurita , Adomaitis Vilius, Jurgelienė Juventa, Rudis Manfredas,
Susilaikė: 1
Bartašienė Vilija,
Prieš: 5
Mačiulis Kęstutis, Misiūnienė Rimantė, Valuckienė Nijolė, Vaičiulis Edmundas , Karnišauskas Antanas,


2. Dėl Joniškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo ir konkurso paskelbimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 14
Balčiūnas Mindaugas, Čepulis Gediminas, Giržadas Petras, Miknevičienė Lina, Petraitienė Vidutė, Rudienė Edita, Urmonas Marcijonas, Pakatilius Vytautas, Tautvaišas Kęstutis, Zubauskienė Jurita , Bartašienė Vilija, Adomaitis Vilius, Jurgelienė Juventa, Rudis Manfredas,
Susilaikė: 5
Mačiulis Kęstutis, Misiūnienė Rimantė, Valuckienė Nijolė, Vaičiulis Edmundas , Karnišauskas Antanas,
Prieš: 0


3. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 17 d. sprendimo Nr. T-56 „Dėl joniškio rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 18
Čepulis Gediminas, Giržadas Petras, Mačiulis Kęstutis, Miknevičienė Lina, Misiūnienė Rimantė, Petraitienė Vidutė, Rudienė Edita, Urmonas Marcijonas, Valuckienė Nijolė, Pakatilius Vytautas, Tautvaišas Kęstutis, Zubauskienė Jurita , Vaičiulis Edmundas , Bartašienė Vilija, Adomaitis Vilius, Jurgelienė Juventa, Karnišauskas Antanas, Rudis Manfredas,
Susilaikė: 1
Balčiūnas Mindaugas,
Prieš: 0


Tarpinis balsavimas dėl tarybos narės V. Bartašienės įrašymo į komiteto sudėtį   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 19
Balčiūnas Mindaugas, Čepulis Gediminas, Giržadas Petras, Mačiulis Kęstutis, Miknevičienė Lina, Misiūnienė Rimantė, Petraitienė Vidutė, Rudienė Edita, Urmonas Marcijonas, Valuckienė Nijolė, Pakatilius Vytautas, Tautvaišas Kęstutis, Zubauskienė Jurita , Vaičiulis Edmundas , Bartašienė Vilija, Adomaitis Vilius, Jurgelienė Juventa, Karnišauskas Antanas, Rudis Manfredas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


4. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-77 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės strateginės plėtros komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 19
Balčiūnas Mindaugas, Čepulis Gediminas, Giržadas Petras, Mačiulis Kęstutis, Miknevičienė Lina, Misiūnienė Rimantė, Petraitienė Vidutė, Rudienė Edita, Urmonas Marcijonas, Valuckienė Nijolė, Pakatilius Vytautas, Tautvaišas Kęstutis, Zubauskienė Jurita , Vaičiulis Edmundas , Bartašienė Vilija, Adomaitis Vilius, Jurgelienė Juventa, Karnišauskas Antanas, Rudis Manfredas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


5. Dėl Joniškio rajono savivaldybės kolegijos sudarymo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 19
Balčiūnas Mindaugas, Čepulis Gediminas, Giržadas Petras, Mačiulis Kęstutis, Miknevičienė Lina, Misiūnienė Rimantė, Petraitienė Vidutė, Rudienė Edita, Urmonas Marcijonas, Valuckienė Nijolė, Pakatilius Vytautas, Tautvaišas Kęstutis, Zubauskienė Jurita , Vaičiulis Edmundas , Bartašienė Vilija, Adomaitis Vilius, Jurgelienė Juventa, Karnišauskas Antanas, Rudis Manfredas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


6. Dėl išvados apie asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus rengimo kainos patvirtinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 18
Balčiūnas Mindaugas, Čepulis Gediminas, Giržadas Petras, Mačiulis Kęstutis, Miknevičienė Lina, Misiūnienė Rimantė, Petraitienė Vidutė, Rudienė Edita, Valuckienė Nijolė, Pakatilius Vytautas, Tautvaišas Kęstutis, Zubauskienė Jurita , Vaičiulis Edmundas , Bartašienė Vilija, Adomaitis Vilius, Jurgelienė Juventa, Karnišauskas Antanas, Rudis Manfredas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


7. Dėl Sveikatos centro Joniškio rajono savivaldybėje kūrimo inicijavimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 14
Balčiūnas Mindaugas, Čepulis Gediminas, Giržadas Petras, Mačiulis Kęstutis, Petraitienė Vidutė, Rudienė Edita, Urmonas Marcijonas, Pakatilius Vytautas, Tautvaišas Kęstutis, Zubauskienė Jurita , Bartašienė Vilija, Adomaitis Vilius, Jurgelienė Juventa, Rudis Manfredas,
Susilaikė: 4
Misiūnienė Rimantė, Valuckienė Nijolė, Vaičiulis Edmundas , Karnišauskas Antanas,
Prieš: 0


8. Dėl Joniškio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 18
Balčiūnas Mindaugas, Čepulis Gediminas, Giržadas Petras, Mačiulis Kęstutis, Miknevičienė Lina, Misiūnienė Rimantė, Petraitienė Vidutė, Rudienė Edita, Urmonas Marcijonas, Valuckienė Nijolė, Pakatilius Vytautas, Tautvaišas Kęstutis, Zubauskienė Jurita , Bartašienė Vilija, Adomaitis Vilius, Jurgelienė Juventa, Karnišauskas Antanas, Rudis Manfredas,
Susilaikė: 1
Vaičiulis Edmundas ,
Prieš: 0


Tarpinis balsavimas dėl tarybos narės J. Jurgelienės įtraukimo į Joniškio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudėtį   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 18
Balčiūnas Mindaugas, Čepulis Gediminas, Giržadas Petras, Mačiulis Kęstutis, Miknevičienė Lina, Misiūnienė Rimantė, Petraitienė Vidutė, Rudienė Edita, Urmonas Marcijonas, Valuckienė Nijolė, Pakatilius Vytautas, Tautvaišas Kęstutis, Zubauskienė Jurita , Bartašienė Vilija, Adomaitis Vilius, Jurgelienė Juventa, Karnišauskas Antanas, Rudis Manfredas,
Susilaikė: 1
Vaičiulis Edmundas ,
Prieš: 0


Tarpinis balsavimas dėl tarybos narės J. Jurgelienės skyrimo į Joniškio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos pirmininke   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 19
Balčiūnas Mindaugas, Čepulis Gediminas, Giržadas Petras, Mačiulis Kęstutis, Miknevičienė Lina, Misiūnienė Rimantė, Petraitienė Vidutė, Rudienė Edita, Urmonas Marcijonas, Valuckienė Nijolė, Pakatilius Vytautas, Tautvaišas Kęstutis, Zubauskienė Jurita , Vaičiulis Edmundas , Bartašienė Vilija, Adomaitis Vilius, Jurgelienė Juventa, Karnišauskas Antanas, Rudis Manfredas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


Tarpinis balsavimas dėl L. Martinaitienės skyrimo į Joniškio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos pirmininkės pavaduotoja   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 14
Balčiūnas Mindaugas, Čepulis Gediminas, Giržadas Petras, Miknevičienė Lina, Petraitienė Vidutė, Rudienė Edita, Urmonas Marcijonas, Pakatilius Vytautas, Tautvaišas Kęstutis, Zubauskienė Jurita , Bartašienė Vilija, Adomaitis Vilius, Jurgelienė Juventa, Rudis Manfredas,
Susilaikė: 5
Mačiulis Kęstutis, Misiūnienė Rimantė, Valuckienė Nijolė, Vaičiulis Edmundas , Karnišauskas Antanas,
Prieš: 0


9. Dėl garantinių įsipareigojimų pagal paskolos sutartį tarp Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir uždarosios akcinės bendrovės „Joniškio vandenys“   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 15
Balčiūnas Mindaugas, Čepulis Gediminas, Giržadas Petras, Mačiulis Kęstutis, Miknevičienė Lina, Petraitienė Vidutė, Rudienė Edita, Urmonas Marcijonas, Pakatilius Vytautas, Tautvaišas Kęstutis, Zubauskienė Jurita , Bartašienė Vilija, Adomaitis Vilius, Jurgelienė Juventa, Rudis Manfredas,
Susilaikė: 4
Misiūnienė Rimantė, Valuckienė Nijolė, Vaičiulis Edmundas , Karnišauskas Antanas,
Prieš: 0


Tarpinis balsavimas dėl siūlymo perdavimo Joniškio vandenims   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 15
Balčiūnas Mindaugas, Čepulis Gediminas, Giržadas Petras, Mačiulis Kęstutis, Miknevičienė Lina, Petraitienė Vidutė, Rudienė Edita, Urmonas Marcijonas, Pakatilius Vytautas, Tautvaišas Kęstutis, Zubauskienė Jurita , Bartašienė Vilija, Adomaitis Vilius, Jurgelienė Juventa, Rudis Manfredas,
Susilaikė: 1
Karnišauskas Antanas,
Prieš: 0


10. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. T-246 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės lankytinų vietų pavadinimų sąrašo patvirtinimo “ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 17
Balčiūnas Mindaugas, Čepulis Gediminas, Giržadas Petras, Mačiulis Kęstutis, Miknevičienė Lina, Petraitienė Vidutė, Rudienė Edita, Urmonas Marcijonas, Pakatilius Vytautas, Tautvaišas Kęstutis, Zubauskienė Jurita , Vaičiulis Edmundas , Bartašienė Vilija, Adomaitis Vilius, Jurgelienė Juventa, Karnišauskas Antanas, Rudis Manfredas,
Susilaikė: 2
Misiūnienė Rimantė, Valuckienė Nijolė,
Prieš: 0


11. Dėl atstovų delegavimo dalyvauti Joniškio miesto vietos veiklos grupės veikloje   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 19
Balčiūnas Mindaugas, Čepulis Gediminas, Giržadas Petras, Mačiulis Kęstutis, Miknevičienė Lina, Misiūnienė Rimantė, Petraitienė Vidutė, Rudienė Edita, Urmonas Marcijonas, Valuckienė Nijolė, Pakatilius Vytautas, Tautvaišas Kęstutis, Zubauskienė Jurita , Vaičiulis Edmundas , Bartašienė Vilija, Adomaitis Vilius, Jurgelienė Juventa, Karnišauskas Antanas, Rudis Manfredas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


12. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. T-129 „Dėl vietos gyventojų apklausų rezultatų ir siūlymo Lietuvos Respublikos Vyriausybei“ pakeitimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 17
Balčiūnas Mindaugas, Čepulis Gediminas, Giržadas Petras, Mačiulis Kęstutis, Miknevičienė Lina, Petraitienė Vidutė, Rudienė Edita, Urmonas Marcijonas, Pakatilius Vytautas, Tautvaišas Kęstutis, Zubauskienė Jurita , Vaičiulis Edmundas , Bartašienė Vilija, Adomaitis Vilius, Jurgelienė Juventa, Karnišauskas Antanas, Rudis Manfredas,
Susilaikė: 1
Misiūnienė Rimantė,
Prieš: 1
Valuckienė Nijolė,


13. Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 15 d. sprendimo Nr. T-200 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo sudarymo ir jo skelbimo savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 19
Balčiūnas Mindaugas, Čepulis Gediminas, Giržadas Petras, Mačiulis Kęstutis, Miknevičienė Lina, Misiūnienė Rimantė, Petraitienė Vidutė, Rudienė Edita, Urmonas Marcijonas, Valuckienė Nijolė, Pakatilius Vytautas, Tautvaišas Kęstutis, Zubauskienė Jurita , Vaičiulis Edmundas , Bartašienė Vilija, Adomaitis Vilius, Jurgelienė Juventa, Karnišauskas Antanas, Rudis Manfredas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


14. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 19
Balčiūnas Mindaugas, Čepulis Gediminas, Giržadas Petras, Mačiulis Kęstutis, Miknevičienė Lina, Misiūnienė Rimantė, Petraitienė Vidutė, Rudienė Edita, Urmonas Marcijonas, Valuckienė Nijolė, Pakatilius Vytautas, Tautvaišas Kęstutis, Zubauskienė Jurita , Vaičiulis Edmundas , Bartašienė Vilija, Adomaitis Vilius, Jurgelienė Juventa, Karnišauskas Antanas, Rudis Manfredas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0


15. Dėl Joniškio rajono savivaldybės turto investavimo ir viešosios įstaigos Joniškio ligoninės savininko kapitalo didinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 17
Balčiūnas Mindaugas, Čepulis Gediminas, Giržadas Petras, Mačiulis Kęstutis, Miknevičienė Lina, Petraitienė Vidutė, Rudienė Edita, Urmonas Marcijonas, Pakatilius Vytautas, Tautvaišas Kęstutis, Zubauskienė Jurita , Vaičiulis Edmundas , Bartašienė Vilija, Adomaitis Vilius, Jurgelienė Juventa, Karnišauskas Antanas, Rudis Manfredas,
Susilaikė: 2
Misiūnienė Rimantė, Valuckienė Nijolė,
Prieš: 0


16. Dėl Joniškio rajono savivaldybės turto investavimo ir viešosios įstaigos Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centro savininko kapitalo didinimo   Išsamiau
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 18
Balčiūnas Mindaugas, Čepulis Gediminas, Giržadas Petras, Mačiulis Kęstutis, Misiūnienė Rimantė, Petraitienė Vidutė, Rudienė Edita, Urmonas Marcijonas, Valuckienė Nijolė, Pakatilius Vytautas, Tautvaišas Kęstutis, Zubauskienė Jurita , Vaičiulis Edmundas , Bartašienė Vilija, Adomaitis Vilius, Jurgelienė Juventa, Karnišauskas Antanas, Rudis Manfredas,
Susilaikė: 0
Prieš: 0